Akraba Evliliği Nedir? Sakıncaları Nelerdir?

Yazar: | Mart 25, 2017

Çok eski yıllardan beri süregelen bir gelenek olan akraba evliliği özellikle az gelişmiş ülkelerde görülür. Ülkemizde bu geleneğin dahil olduğu ülkeler arasına girmektedir. Akraba evliliğinin nedenleri arasında coğrafi, sosyal, dini, kültürel ve ekonomik etkenler yatmaktadır. Akraba evliliği aynı kandan olan iki insanın evlenmesi demektir. Yapılan akraba evliliklerinin hemen hepsi genetik hastalık riski taşımaktadır. Dünya üzerinde yapılan araştırmalarda akraba evliliği yapılma oranı yaklaşık %20 ile %25 arasında belirlenmiştir. Tıpta bu evliliğe endogami evliliği denir. Bu evlilik, 1. Derece ve 2. Derece akraba evliliği olarak ayrılmakta ve özünde ortak kan ile yapıldığı için birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir.

Akraba Evliliğinin Nedenleri

En temel nedenleri arasında, dini, psikolojik, sosyal ve ekonomik etkenler görülmektedir. Buna yatkın olan kişilerin inançları aile iç kan bağını bozmamayı ve bu tür evliliklerin kurulmasında bir sakınca olmadığını emrettiği için akraba dışı evliliklere olumlu bakılmamaktadır. Özellikle gelenekçi toplumlarda çok fazla görülen toplumsal baskı, kişilerin kendi aile içlerinde yapılan evliliklere baskı ile teşvik eder.

Akraba Evliliğinin Sakıncaları

Araştırmalar, akraba evliliği sonucu doğan çocukların ölü doğma oranı normal doğma oranının 2 katıdır. En sık görülen sakıncası ise çocukların sakat doğma ihtimalinin çok yüksek olmasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir